Programma Radošā Eiropa

Ar 2014. gada 1. janvāri darbu sāk Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa”. Jaunā programma paredz atbalsta piešķiršanu divās apakšprogrammās – „Kultūra” un „MEDIA”.

2014. gada konkursiem būs pieejams finansējums 170 miljonu eiro apmērā.

Lai informētu par jauno programmu „Radošā Eiropa” Latvijas kultūras nozares organizācijas, ir izveidots Radošās Eiropas birojs, kurā darbojas divi līdzšinējie informācijas centri – Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts un MEDIA Desk Latvia. Radošās Eiropas birojs nodrošinās informāciju par aktualitātēm saistībā ar programmu „Radošā Eiropa”, ievietojot informāciju mājas lapā, izsūtot ikmēneša ziņu lapas, organizējot informatīvus seminārus, ziņojot par jaunumiem sociālajos tīklos, kā arī sniedzot individuālas konsultācijas un palīdzot sagatavot projektu pieteikumus.

Radošā Eiropa biroju kontakti Latvijā:

Radošā Eiropa MEDIA

c/o Nacionālais Kino centrs
Peitavas 10/12
Rīga LV1050
Tel: +371 6735 8857
mediadesk@nkc.gov.lv

Radošā Eiropa Kultūra

c/o LR Kultūras ministrija
Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs.
Rīga LV-1050
Tel: +371 67330229

radosaeiropa@km.gov.lv
www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/